Den første uge af september er viet til de ældre. I hvert fald her på KlitPosten.dk. En blanding af muntre, sørgmodige, faktuelle indslag om det at være ældre, men ikke gammel. for det bøjes:

Ældre, ældst, gammel.


Enkemænd klarer sig dårligere end enker. Når man har mistet sin ægtefælle, skal den tilbageblevne forsøge at komme gennem sorgen, og her står de to nogenlunde lige. Herefter klarer kvinder sig bedre end mænd. Enkemændene har sværere ved at etablere nye bekendtskaber, nye interesseområder og nye sociale strukturer. De har sværere ved at komme ud af "hulen". Mænd er i den alder mindre udadvendte, ekstroverte med et fint ord, end kvinder.

Det anslås, at 10 % af alle ældre over 65 rammes af depression. Det kan være i let, moderat eller svær grad. Sygdommen udgør et af alderdommens væsentligste sundhedsproblemer, mens psykiske lidelser generelt udgør den største folkesundhedsmæssige byrde i forhold til det samlede sygdomsbillede.

Som ældre får man et tydeligere billede af, at det snart er slut. Det liv, man har levet, findes ikke mere; for nogle er pensionisttilværelsen bare en ventesal til det uundgåelige, og en hel del af disse får det skidt. Thisted kommune tilbyder på forskellige måder at ændre nedtrykthed og depression.

Projektet hedder "Sikkert Seniorliv". Sigtet er at øge livskvaliteten og antallet af leveår, at styrke ældres mentale helbred samt at bryde myterne om ældres mentale sundhed og aldersdepression.

Mangler du en aktivitet?

Hvis din forening eller dit aktivitetstilbud mangler i aktivitetskataloget, er du meget velkommen til at kontakte koordinator for ældre- og frivilligområdet, Lise Volder Kærgaard Jensen på lvkj@thisted.dk eller på 20 27 35 85

Få hjælp fra netværksmedarbejderen

Har du tid og lyst til at starte i et aktivitetstilbud – en strikkegruppe, en petanque-klub, en pensionistforening eller lignende – kan du altid kontakte vores netværksmedarbejder Birgit Kristine Kusk Pedersen på bkkp@thisted.dk eller på telefon 29 31 50 13.

Birgit kan komme på besøg og hjælpe dig med at finde et aktivitetstilbud og være behjælpelig med eventuelle udfordringer ved at starte op.

Ældre- Seniorrådet i Thisted Kommune

Der er faktisk dannet et officielt bindeled mellem ældre og kommunen i Ældre-Seniorrådet i Thisted Kommune, hvis to første paragraffer i vedtægterne lyder sådan:

§ 1 Baggrund, Navn

Stk. 1. I henhold til lov om retssikkerhed og administration §§ 30-33 på det sociale område er der etableret et Ældre-/Seniorråd i Thisted Kommune. Navnet er: Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal høre Ældre-/Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre.

§ 2 Formål

Stk. 1. Formålet med Ældre-/Seniorrådet er at udbygge kontakten mellem æl- dre borgere og Kommunalbestyrelsen/forvaltningerne ved Thisted Kommune og derved give borgerne mulighed for at drøfte og følge handling og udvikling af kommunens tilbud til ældre over 60 år.
Ældre-/Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokal- politiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg