Berit Raldin: Hvilket Thy ønsker vi os?

 

Hvilket Thy – udenfor Thisted by, får vi hvis den nye skoleplan vedtages og hvis SVM-regeringen fortsætter med at lade markedet og kapitalinteresser bestemme udviklingen i vores land? Det er noget som optager Thyboerne, eller i hvert fald det med skolerne optager os. Men det hænger sammen, selvom mange opfatter det ene som lokalpolitik og det andet som venstreorienteret vrøvl. Jeg frygter områder, hvor der i strandkanten kun er sommerhusudlejning og sæsonjobs og resten af landskabet domineret af kæmpe svinefabrikker og energiparker ejet af kapitalfonde, der trækker værdier ud af området. Der ind i mellem tomme, usælgelige huse. Og det har det store flertal thyboerne ingen interesse i. Undskyld jeg ødelægger hyggelæsningen og den gode stemning.
For Vandkantsdanmark er ikke rentabelt når markedskræfterne hersker. Ikke som befolkede lokalsamfund med alle velfærdsgoder og velfungerende infrastruktur. Vi er et for tyndt befolket område. Skal vi affinde os med det og lade falde hvad ikke kan stå? NEJ! Det er et politisk valg, om der skal bo mennesker i et område som vores.
Vores lokalpolitikere kan have de bedste intentioner – og det har de. Men indenfor de økonomiske og politiske strukturer vi har, kan de ikke gøre meget andet end at effektivisere og spare. For det er hvad der er bestemt i årtier på Christiansborg.
Min drøm for Thy er at der fortsat bor familier og folk i alle aldre i de små byer og på landet. Det kræver at der er arbejdspladser og velfungerende skoler.
Vi skal være foregangsområde for grøn energi, men anlæggene skal have lokalt ejerskab. Indbyggerne skal have andele i vindmøllerne og solcelleparkerne. Vi skal ikke bare stå med ulemperne, mens investorer udefra høster den økonomiske gevinst. Ligesom vi har en tradition for forbrugerejede forsyningsselskaber, skal vores nye energiforsyning på befolkningens hænder.
Landbrug skal fortsat være et erhverv, men der skal ikke gives tilladelser til flere store svinefabrikker. Derimod skal vi gradvist, i takt med generationsskifte, have opkøbt landbrugsjorden. Staten eller andelsforeninger skal være ejerne. Nye unge landmænd-og kvinder skal kunne drive deres landbrug på fællesskabets jord uden at være milliardærer eller ejet af bankerne. På betingelse af omlægning til klima -og miljøvenlig produktion. Hvorfor skal jorden ikke være bøndernes egen? Fordi det er den ikke længere alligevel. Det er bankernes. Og i stigende grad bliver dansk landbrug opkøbt af udenlandske kapitalfonde. Skal afkastet fra landbruget ende i skattely? Skal vores strategisk vigtige fødevareproduktion f.eks. ejes af store kinesiske firmaer?
Turisme er også en vigtig indtægtskilde. Men det mest attraktive her er vores natur. Derfor skal turismen holdes bæredygtig, vi skal undgå tivoli-og badelandsturismen med store byggerier i klitterne.
Det er landspolitik om der skal være skoler og plejehjem i de små byer. For det koster ekstra at have velfærdtilbud de steder. En økonomisk omfordeling geografisk er nødvendig. Vi har brug for en ny kommunal udligning, som tager mere hensyn til demografi (tyndt befolkede områder med flere ældre og kronisk syge). Dvs. en omfordeling fra de rigeste kommuner til de mindre rige. Kommunerne skal også have statslig refusion for sociale udgifter som f.eks. førtidspension. Hvis vi ikke som land investerer i velfærd i yderområderne accepterer vi affolkningen. Men det koster.
At sende dele af universiteterne ud i provinsen er virkningsløse, symbolske plastre på en ødelæggende kommunalreform i 2007 og årtiers centralisering. Lad os i stedet få nærpolitistationer, plejehjem og små urentable folkeskoler tilbage. Giv ungdomsuddannelser som tekniske skoler og gymnasier økonomi til at overleve, så de helt unge ikke skal rejse langt,
Det handler selvfølgelig ikke udelukkende om at staten skal sende flere penge. Det handler også om lokalt, folkeligt engagement. Men det har vi jo i Thy, det ser vi i mange sammenhænge, det skal der værnes og bakkes op om. På det område tror jeg på, at vi i Thy kan være forbillede, hvis vores små byer ikke bliver tømt for liv.

Forfatter

  • Berit Raldin

    Jeg er 53 år, og på 24. år underviser jeg i spansk og historie på Thisted Handelsgymnasium. Det arbejde var grunden til, at jeg flyttede fra Østjylland til Thy sammen med min mand og vores første barn, men det viste sig at være et skønt sted at bo og få to børn mere. Jeg er aktiv i Enhedslisten.

    Vis alle indlæg