Dennis Defekt er journalist og meningsindehaver. Hans holdninger er ikke altid flot velbegrundede, men han giver udtryk for centrale problemstillinger. Læseren bedes ryste på hovedet, smile bredt, irriteres eller blive vred, men engageret journalistik og meningshaveri udløser en slags reaktion. Dennis påstår selv, han er borgerlig med venstreorienterede holdninger hen over midten.

Mange ældre er ikke klar over, at de faktisk lever længere end andre mennesker.

Tal fra Danmarks Statistik  per 1. januar 2019:

Der  er 1.136.063 personer på  65 år og derover.
Heraf er 613.543 kvinder og 522.520 mænd.

Der er 263.746 personer på 80 år og derover.
Heraf er 159.926 kvinder og 103.820 mænd.

Der er 44.743 personer på 90 år og derover.
Heraf er 32.111 kvinder og 12.632 mænd.

Der er 1.103 personer på 100 år og derover.
Heraf er 940 kvinder og 163 mænd.

De to ældste kvinder er 110 år, og de tre ældste mænd er 106 år.

Vi lever stadig længere

Ifølge den nyeste opgørelse af middellevetiden fra Danmarks Statistik 13. februar 2019, er middellevetiden ikke steget det seneste år. En forklaring er, at Danmark i foråret 2018 var ramt af en influenzaepidemi med en type influenza, der ikke indgik i den tilbudte vaccine. Der er ikke meget, der tyder på, at coronaen skulle have negativ indflydelse i år.

I gennemsnit lever danske kvinder således 82,9 år og mænd 79 år.

Siden år 2000 er der samlet sket en stigning i middellevetiden på 3,9 år for kvinder og 4,7 år for mænd. I perioden er forskellen på mænds og kvinders levetid blevet mindre. I år 2000 var forskellen 4,7 år, mens den i 2019 er 3,9 år.

Stigende antal ældre kræver politisk prioritering

Ekstraudgifter til pleje og behandling af det stærkt stigende antal ældre vil løbe op i 12,5 milliarder kroner frem mod 2025, hvis serviceniveauet skal være det samme som i dag. Ikke mindst den kommunale ældrepleje bliver presset. Udfordringerne kan ikke kun klares af teknologi og effektiviseringer, og behovet for klare prioriteringer og plan for finansieringen er både indlysende og nødvendige. Finansminister medgiver, at det vil kræve flere penge, men vil også have effektiviseringen øget.