Hvor regelstyret skal samfundet være, for at alt fungerer godt og hensigtsmæssigt?

– Men sådan en laver man ikke bare, siger Mikael Konradsen, SPAR- og p-pladsejer.

– Det kræver dispensation fra lokalplanen at etablere parkeringsplads på stedet. Skiltet kræver byggetilladelse. Udledning af overfladevand kræver udledningstilladelse. Nye overkørsler kræver tilladelse. Jeg kan søge tilladelse til skilt og dispensation fra lokalplan til p-plads i BygMiljø. Udledningstilladelse til overfladevand kan også søges i BygMiljø.

– Men vi er ikke færdige endnu. Når sagen kommer ind, sendes den i høring ved de øvrige teams i kommunen, også vejafdelingen, idet de skal undersøge forhold for ind- og udkørsel med videre. Vejafdelingen behandler sagen omkring overkørsler, når de får lokalplansag og skiltesag i høring.

– Men vi er stadig ikke færdige. Ud over det, jeg allerede har fremsendt, skal jeg sende en plan over afløb fra P-pladsen. Vandet må ikke løbe på hverken vej eller naboejendomme, men skal afledes i brønde på p-pladsen.

– Men nu troede du nok, endelig færdig! Nej, nej. Måske skal sagen i nabohøring, det undersøges når kommunen får sagen ind.

– Hæ, hæ. Det gik noget hurtigere, da kommunen bad om at måtte få en del af min jord til Foreningsstien. De stillede på mit kontor, og der var ikke noget med overfladevand eller dispensation eller tilladelse til skiltning eller høring i teams i kommunen eller nabohøring. Det var her og nu, for det ville komme mig til gavn og glæde! Ikke ved at kommunen købte jorden, for det tilbød de nu ikke, men at jeg kunne bidrage til almenvellet.

– Jeg kan sige, jeg er glad for Foreningsstien. Jeg er glad for, at sådan noget kan foregå helt uproblematisk og helt ubureaukratisk. Hvis du forstår?

[bws_pdfprint display="pdf,print"]

 

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg