Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 er nu sendt i offentlig høring i otte uger frem til d. 28. april.

I forbindelse med høringen af forslaget til Kommuneplan 2021-2033 afholdes der også et digitalt borgermøde d. 8. april kl. 19-21, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til de rammer og retningslinjer som den nye kommuneplan fastsætter og blive klogere på hvad kommuneplanen har af betydning for dig og dit gode liv i Thy.

Du deltager i borgermødet ved at klikke på linket nedenfor, når borgermødet starter.

Borgermødet forgår over Teams, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål via funktionen "spørgsmål og svar".

 

I Thy skal der være plads til det meste, men udviklingen skal ske i balance med den unikke natur, der gør vores område til noget særligt.

Det er nogle af de grundlæggende budskaber i det nye forslag til Thisted Kommunes kommuneplan, som er en plan, der samler de overordnede mål, rammer og retningslinjer for den fysiske udvikling af Thy.

I kommuneplan-forslaget finder man blandt andet rammerne og målene for udviklingen af byerne, det åbne land og erhvervslivet.

Det er altså med andre ord en plan, der har helt afgørende betydning for, hvordan vi fysisk skaber og udvikler det gode liv i Thy.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, og den er nu sendt i en offentlig høring i otte uger frem til d. 28. april.

Planstrategien

Den seneste revision af kommuneplanen i 2017 var meget omfattende. Nu handler det om at vedligeholde og videreudvikle enkelte emner for at skabe en større helhed på tværs af områder indenfor den fysiske planlægning. Målet er at styrke sammenhængen mellem fysisk planlægning og kommunens udvikling. Det kræver en målrettet indsats sammen med de relevante aktører for at kunne revidere de enkelte områder i dybden, der skal prioriteres i den kommende planperiode.

Derfor er der i Planstrategi 2020 udvalgt otte fokusområder:

1.      Samspil mellem by og land
2.      Klimatilpasning
3.      Turismepolitiske overvejelser
4.      Kystbyer
5.      Attraktive erhvervsarealer
6.      Thisted by som købstad
7.      Danmarks naturkommune
8.      Energi og ressourcer

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg