Alle billeder fra Thisted Lokalarkiv

Sandsynligvis et postkort. Gæt: Fra omkring 1930´erne eller tidligere?
“Ved stranden ud for det sted, hvor toldboden blev bygget, var der omkring 1800 og måske længe før en brygge, som skibe kunne lægge ind til. På pladsen indenfor opstod et nyt torv, der 1761 kaldes Grydetorv^), sikkert fordi skippere fra Limfjordsegnene kom dertil med de uundværlige sorte lergryder (jydepotter), skrøbelige varer, der ikke godt tålte omladning eller lang transport ad knudrede gader og veje. Senere blev der bygget på en del af pladsen, og navnet Grydetorv blev da knyttet til den bredeste del af Søndergade (som dengang gik fra Store Torv sønder ud af byen). Måske blev navnet egentlig brugt om hele strækningen fra Søndergade til stranden.” (Citat fra Historisk Årbog fra 1974, udgivet af Historisk Samfund for Thy og Mors).

16.06.1981 Butik Kastet, Grydetorv. Foto: Tage Jensen

Fra 60´erne eller 70´erne

Ligner et fra samme periode

Læg mærke til jernbanesporene

Klik på billedet og få en forstørrelse