Undersøgelser viser, at vi danskere har en mere negativ opfattelse af flygtninge, indvandrere og udlændinge generelt, end Danmarks Statistik har belæg for.

1. januar 2021 udgjorde indvandrere og efterkommere 14 pct. af befolkningen i Danmark. Andelen af indvandrere er 11 pct., og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige lande. I løbet af de seneste 30 år er antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande blevet firedoblet, mens det er tredoblet for indvandrere fra vestlige lande. Lad os se på det. Tag nu din nysgerrige hat på og forhold dig til fakta 😉

Vestlige lande: EU-landene plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande.

I tidsserier anvendes samme opdeling på vestlige og ikke-vestlige lande for alle år i tidsserien, uanset hvornår landene reelt er blevet medlem af EU.

Tallene er fakta; debatten er følelser

Tallene fra Danmarks Statistik kan belyse debatten, hvor nogle synes, at vi har brug for flygtninge og indvandrere, der formentlig også har brug for os, hvis de trues på liv og lemmer; de lærer her efterhånden, at arbejde er godt at have, de tilegner sig med tiden vores kultur og historiske og nutidige værdier, demokrati og respekt for kvinder og respekt for andre menneskers livssyn og måde at leve på, og det kan jo ikke være dårligt. Samtidig udgør de en arbejdsstyrke, vi har brug for.

På den anden side er der en vis modvilje mod at huse andre store religioner, især islam. Deres kvindesyn er værre end middelalderligt, og deres kultur er meget ulig vores. De er længe om at lære dansk, og så spiser de ikke svinekød. På en eller anden, måske somme tider uretfærdig måde, sættes de også i forbindelse med bander og narkosalg.

Et flertal i folketinget er for en stram indvandringspolitik formentlig ud fra de blandede erfaringer, der er gjort med integrationen, siden 1983-loven blev vedtaget. Så de fremmede er velkomne, men helst i et antal, der er lille nok til ikke at vække bekymringer på det kulturelle og samfundsmæssige niveau, men stort nok til at imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft.

Der er overalt i denne tekst ment fremmede fra ikke-vestlige lande. De andre er naturligvis altid velkomne, da de i højere grad allerede er bekendt med kulturen.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg