Ifølge Ældre Sagen føler 50.000 ældre over 65 år sig ensomme. Omsat til almindelig snak betyder det, at der er alt for mange, der føler sig isolerede, som går rundt og er alene, som måske kan kalde sig udstødte eller i hvert fald forbigåede og under alle omstændigheder ikke er en del af det almindelige, sociale fællesskab. Coronaen har ikke gjort det lettere, pandemien har sat spot på nogle medborgere, som netop har brug for det sociale fællesskab, men som helst skal undgå det. KlitPosten.dk har i dag sat spot på kommunens officielle politik på området.

Thisted Kommunes formelle formuleringer er på hjemmesiden (se link herunder). Er lidt akademisk og næsten beregnet på Statstidende. Herunder står mere uformelle formuleringer over samme tekst.

Nyt fokusområde i Strategi for mere værdig ældrepleje

I 2019 bestemte Folketinget, at kommunerne skal gøre noget for at bekæmpe ensomhed. Det falder ind under det begreb, der kaldes værdighedspolitikkerne. Siden 2016 har kommunerne, herunder Thisted, skullet opfylde Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Man glemte åbenbart i Folketinget, at ældre af og til slås med ensomhed, så derfor er det begreb nu kommet med.

I Thisted hedder det "Strategi for en mere værdig ældrepleje", hvor udkast til området om ensomhed forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunen får 0,9 millioner til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre.

I det nye fokusområde, "Ensomhed", beskrives, at emnet kan være fyldt med tabuer, og at det ikke er så ligetil at opspore ensomhed. Ensomhed er at være uønsket alene. Det er forvaltningens oplæg, at ensomhed skal bekæmpes ved, at borgerne hjælpes til at blive en del af sociale fællesskaber som for eksempel idrætsforeninger, strikkeklubber, gåklubber mm. Kommunen skal med andre ord gøre opmærksom på, at sociale fællesskaber er godt mod ensomhed.

Den strategiske målsætning er derfor: "Thisted Kommune vil understøtte borgere i at være en del af det sociale fællesskab for at modvirke ensomhed og social isolation". Udkastet til det nye fokusområde er vedlagt som bilag (link forneden).

Men hvordan finder man de ensomme? De kommunale medarbejdere forventes først og fremmest at sætte ind i hjemmeplejen og på plejecentrene. Dernæst at tilbyde enkebesøg i private hjem til borgere, der har mistet en ægtefælle.

Der skal være et levende foreningsliv, der kan modtage ensomme borgere. Kommunen arbejder derfor løbende med at understøtte det lokale foreningsliv både på plejecentre og i lokalområderne. En idé er at rekruttere sociale ambassadører, som er frivillige kontaktpersoner for kommunens medarbejdere, der vil hjælpe ensomme borgere ud i det lokale foreningsliv. Samtidig opfordres foreningerne til at have fokus på 'den gode velkomst' for nye medlemmer, så de føler sig velkomne og som en del af fællesskabet. Der arbejdes ligeledes løbende med at koble sundhedstilbud til foreningstilbud, som det for eksempel er tanken i Center for Sundhed og Sundhedshuset i Hanstholm.

Retsgrundlag

Serviceloven § 81 a, stk. 2
Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019
Finansloven 2019

Økonomiske konsekvenser

Handleplanen blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019.
Indsatserne beskrevet i fokusområdet afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2019
Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. november 2019
Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2019
Kommunalbestyrelsen - orientering - den 17. december 2019

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

  1. Det nye fokusområde "Ensomhed" sendes i høring.
  2. Det nye fokusområde "Ensomhed" godkendes efter endt høring.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. november 2019, pkt. 234:
Sagen sendes i høring.

Beslutning

Ældre-/Seniorrådet er positive over for det nye fokuspunkt og ønsker, at området prioriteres. Rådet så gerne, at midlerne fra staten gik ubeskåret til bekæmpelse af ensomhed. Rådet ønsker opfølgning på fokusområdet i det nye år.

Mona brokker sig over TV i TIDEN

En af oplæserne af radioaviserne fra Danmarks Radio hedder Morten Snell Lauritsen. Han er ulidelig at høre på. Han trækkkkker ordene ud, gør dem ekstra  T Y D E L I G E, holder luftpauser og taler i det hele taget unaturligt.

Det mærkes tydeligst, når han interviewer en person. Da snakker han bare helt naturligt og fint, for ellers vil den pågældende blive noget forbavset over at blive tiltalt SÅ nedladende, som om han var et barn. Jeg vil ikke føle mig som et barn, der bliver talt ned til, når jeg hører radioavisen fra DR! De andre oplæsere taler langt mere naturligt! Øv!

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg