I 2015 udarbejdede borgere i Klitmøller sammen med Thisted Kommune Helhedsplanen.

Det var et inspirationskatalog med ønsker for fremtiden. Målet var, at Klitmøller skulle være ”Verdens mest mangfoldige landsby”. Med Helhedsplanen står Klitmøller på et rigtig stærkt fundament.

Men på nogle punkter har virkeligheden dog overhalet planen, og der er behov for at opdatere og gøre Helhedsplanen mere konkret. Det skal sikre en balanceret udvikling – og du er en del af den

Spørgsmålet er ikke, OM Klitmøller vokser, men HVORDAN det kan ske på en måde, så Klitmøllers DNA bevares? Hvordan vil du gerne have, at Klitmøller ser ud i 2030? Og hvilke krav stiller det til byens indretning, institutioner og infrastruktur?

Konkrete udfordringer presser sig på, særligt i form af boligmangel for fastboende samt øget trafik i højsæsonen. Det kræver konkrete løsninger nu. Men for at sikre langtidsholdbare løsninger, der ikke skaber problemer på andre områder, er der behov for en samlet by- og infrastrukturplan for Klitmøller. Og det kræver, at vi kender vores behov og ønsker for Klitmøller i 2030.

Vi står på et solidt fundament i form af Helhedsplanen. På nogle områder er udviklingen dog gået stærkere, end man forventede, da Helhedsplanen blev udarbejdet. Og samtidig er Helhedsplanen ikke konkret nok til at sætte rammerne for de bygge- og infrastrukturprojekter, der presser sig på. Hvis vi skal sikre, at udviklingen stemmer overens med det, som Mølboerne gerne vil med byen, er der derfor brug for at opdatere og konkretisere Helhedsplanen.

Klik foroven ind på hjemmesiden og besvar en række relevante spørgsmål

Bosætning er et af debatområderne

Klitmøller er en af de få byer på vestkysten, hvor indbyggertallet stiger. En del af de folk, der har planer om at bosætte sig i Klitmøller ønsker at bygge nyt. Fortsætter denne tendens vil der blive behov for nye byggegrunde. Derfor har arbejdsgruppen lavet en oversigt over mulige byggegrunde i Klitmøller. Opgørelsen viser, at der er ca. 60 ubebyggede matrikulerede grunde i Klitmøller. Af disse er langt fra alle til salg, men de findes.
Derudover findes området, hvor Klitmøller Camping lå. Her findes mulighed for udstykning af 20 - 40 grunde mere. Dette område er lokalplanlagt. Der er udtrykt behov for lejeboliger i Klitmøller. Således er alt, som kan udlejes anno 2015, lejet ud. Der eksisterer en venteliste for folk, der gerne vil leje en bolig eller lejlighed i Klitmøller. Der er også udtrykt ønske om områder til etablering af bofællesskaber. Tanken er, at hvert medlem (enkeltpersoner, par og familier) af bofællesskabet har sit eget hus på små grunde, som ejes af det enkelte medlem.
Fællesskabet deles om fælleshus, cykel- og redskabsskur, værksted mm.
Der er tillige et stort ønske om områder til etablering af nye ældreboliger i Klitmøller. Således har en gruppe i regi af Aktivkomiteen i længere tid arbejdet på at afdække behovet for nye ældreboliger i Klitmøller. Arbejdsgruppen peger på et område vest for Klitrosen, området med tidligere Klitmøller Camping samt et område øst for Nystrup Camping som mulige placeringer for disse ønsker. Af disse er det tidligere Klitmøller Camping det mest oplagte, da det er lokalplanlagt. I alle tilfælde kræver det selvfølgelig dialog med den nuværende ejer med efterfølgende salg til formålet.
I området vest for Klitrosen og i området øst for Nystrup Camping skal der desuden lokalplanlægges. Hertil kommer en række matrikulerede grunde på Møllebakken og Michel Wester, som måske også kan anvendes til et eller flere af disse formål. Disse grunde indgår som nævnt i en pulje af 60 matrikulerede grunde i Klitmøller, der også kan bruges til ét eller flere af de ønskede formål, hvis ejer ønsker at sælge til formålet. Sidst, men ikke mindst, skal det nævnes, at arbejdsgruppen er opmærksom på, at der øst for Kystvejen i området omkring Skaksvej tidligere har været talt om udstykning af nye grunde. På daværende tidspunkt var der tale om storparceller. Vi mener, at det bør overvejes at tage denne idé op igen.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg