Manipulation er vist efterhånden ikke så udbredt længere i den danske folkeskole. I halvtredserne prædikede førstelæreren om Gud og Jesus, og vi bad morgenbøn og om lørdagen trosbekendelsen, og vi hørte bibelhistorier. Ingen spurgte lærer Højmark, hvor han vidste fra, at der var en gud foroven, der holdt øje med os alle, skrev det mindste ned med henblik på den store afregningsdag, hvor vi små kunne forstå, at det at tage sidekammeratens karamel var ensbetydende med en evighed i helvedes flammer. Bare det at brænde sig på en cigaretglød kunne nok få os til at lade den karamel ligge.

Engang imellem kom præsten og overhørte os. Hvis lærer Højmark ikke havde været så besat af sin tro og aldrig havde fortalt os små noget som helst om en gud, ville vi vokse op uden en gudeforestilling. Manipulationen består i den fortsatte "opdragelse" af de små børn til at tro på den usynlige ven foroven i det himmelblå.

Ateisme er en afvisning af tro på, fravær af tro på eller afvisning af eksistensen af en eller flere guder. Ateisme dækker over en bred vifte af overbevisninger. Afvisning af eksistensen af en personlig gud eller et højere styrende princip. Som sådan må ateisme skelnes fra agnosticisme, der anser spørgsmålet om Guds eksistens for at ligge uden for erkendelsens grænser. Som -isme er ateisme en lære eller en teoretisk holdning, der er forskellig fra irreligiøsitet, som er en livsanskuelse, der benægter en guds eksistens. Synonymer:  anskuelse, ateisme, sekularisering, gudløshed.

Der er uenighed om definitionen af ateisme, blandt andet da udtrykket er blevet brugt om både ikke-tro og forkert tro (heterodoksi). Begrebet ateist blev oprindeligt brugt som nedsættende om enhver person eller tro, som er i konflikt med etableret religion. Med udbredelsen af fritænkning, videnskabelig skepticisme og religionskritik har begrebet fået en mere specifik mening og bliver i højere grad brugt selvbeskrivende af ateister. Nogle, heriblandt ordbøger og encyklopædier, definerer dog stadig jævnligt ateisme negativt, til at begrebet omfatter afvisningen af Gud, eksistensen af Gud eller af et højere styrende princip.

Der er dødsstraf for ateisme i Afghanistan, Saudi Arabien, Pakistan, Iran, Sudan, Mauretanien og Maldiverne. Der meldes ikke om steder på jorden, hvor tro på en gud medfører dødsstraf. Dog skal man nogle steder naturligvis være forsigtig med at tro på den forkerte gud.

I en serie artikler udtaler forskellige personer sig om deres religiøse tro eller ikke-tro. Hvor nuanceret ser vi på det religiøse? Hvor stor en rolle spiller det for os?

Facebookopslag:

"Selvfølgelig skal man nyde retten til at praktisere sin religion"
Ja, det er lige præcis dér det går galt.
Det er nemlig overhovedet ikke en selvfølgelighed.
De fleste religioner har passus'er omkring hvad der skal gøres med vantro, homoseksuelle, utro, ja selv hvordan man skal behandle sine slaver.
Vi skriver 2019. Middelalderen er overstået for flere hundrede år siden.
Og den største kæp i hjulet for fremskridt og menneskerettigheder er stadigvæk den organiserede overtro, man kalder 'religion'!
Man skulle tro det var løgn!
[bws_pdfprint display="pdf,print"]