Alle billeder stammer fra Thisted Lokalarkiv

… og alle viser det samme område, nemlig I.P.Jacobsens Plads, der nu ikke længere er holdeplads for tidens biler

Fotograf V Langballe, Gunnar 2017046. J.P. Jacobsens Plads. Årstal ukendt. Et godt gæt er begyndelsen af 1960´erne.

V Langballe, Gunnar 2017046. J.P. Jacobsens Plads med El-Hjørnet. Årstal ukendt.

V Langballe, Gunnar 2017046. J. P. Jacobsens Plads. Svaneapoteket. Joh. Agerholm

I.P.Jacobsens Hus

J. P. Jacobsens Plads. Toldbodgade Foto- Tage Jensen. Årstal ukendt, måske 1958

I.P.Jacobsens Hus

Huset i dag

Irmelin Rose

Digtet er fint lagt ned i pladsens fortov. Lidt omstændeligt at læse; så her er det:

J.P. Jacobsen (1847–85)

Se, der var en Gang en Konge,
Mangen Skat han kaldte sin,
Navnet paa den allerbedste
Vidste hver var Irmelin,
Irmelin Rose,
Irmelin Sol,
Irmelin Alt, hvad der var dejligt.

Alle Ridderhjelme spejled
Hendes Farvers muntre Pragt,
Og med alle Rim og Rytmer
Havde Navnet sluttet Pagt:
Irmelin Rose,
Irmelin Sol,
Irmelin Alt, hvad der var dejligt.

Irmelin Rose

Hele store Bejlerflokke
Der til Kongens Gaarde foer,
Bejlede med ømme Lader
Og med blomsterfagre Ord:
Irmelin Rose,
Irmelin Sol,
Irmelin Alt, hvad der er dejligt!

Men Prindsessen jog dem fra sig
(Hjertet var saa koldt som Staal),
Lastede den Enes Holdning,
Vrænged ad den Andens Maal.
Irmelin Rose,
Irmelin Sol,
Irmelin Alt, hvad der er dejligt!