Kvadderkjær lukker 100% pr. 1. juli. Og hvorfor?

Ja, vi lukker og slukker her pr. 1. juli. Min kone og jeg samt vores medarbejdere gennem mange år afslutter dermed 12 års indsats for de unge.

Årsagerne er flere, men en væsentlig årsag er, at de unge, som anbringes, i stigende grad er mere udfordrende for personalet og det omkringliggende samfund. Det tærer på kræfterne og gør det nogle gange svært at tro på, at tingene kommer til at lykkes.

– En anden lige så væsentlig ændring, eller skal vi sige stramning, kommer fra myndighederne. Reglerne i forhold til de unges selvbestemmelsesret er gjort meget tydelige, og det er socialtilsynet, der håndhæver dem.

– Vi har som personale ikke ret til at gribe ind i de unges selvbestemmelsesret, hvilket betyder, at vi ikke må lave regler for færden i byen. Tidligere havde vi for eksempel en regel om, at de unge ikke skulle færdes i større grupper i Klitmøller by, men vi har fået at vide, at vi på ingen måde må begrænse de unges færden. De unge har altid være velkommen i byen, men vi har dårlige erfaringer med, at de færdes i byen otte ad gangen, men nu er det altså ikke tilladt for os længere at have sådanne regler.

– Tilsynet bad os konkret om at gøre de unge opmærksom på deres rettigheder, og vi skulle forklare dem, at vi på ingen måde havde ret til at bestemme over dem. I min optik har de unge brug for nærvær, anerkendelse, men har samtidig brug for tydelige rammer. Fuldstændig som i en almindelig familie, hvor det er mor og far, som opstiller regler og rammer for deres børn. Det betyder, at jeg og personalet ikke længere kan agere som almindelige opdragere, og det er i min optik svært at hjælpe udfordrende unge, hvis man ikke må opstille almindelige regler for god opførsel.

– Klitmøller by er ofte blevet udfordret af nogle få unge, men heldigvis har de fleste opført sig pænt i byen. Vi har haft unge, som har drukket alkohol på friskolen, men der er desværre intet, vi som personale kan stille op for at forhindre det, da de unge er i deres gode ret til at forlade Kvadderkjær og gå i SPAR for at købe vodka og så sætte sig på skolen og drikke sig fulde. Vi kan sige, at det er en dårlig ide, men vi kan ikke tilbageholde de unge eller tage vodkaen fra dem.

– Vi har følt stor opbakning fra byen. De fleste har været formidable til at byde dem velkommen og har været meget tålmodige, når tingene engang imellem er gået galt. Vi har altid følt et stort ansvar i forhold til Klitmøller og borgerne i byen, men hvis vi ikke kan opstille rammer for, hvordan man skal opholde sig i byen, så føler vi ikke længere, at vi kan tage det fornødne hensyn til byen, hvilket også er en væsentlig årsag til, at vi nu har valgt at lukke.

– Vi kan godt lide at arbejde med mennesker, som har brug for at komme på sporet af et bedre liv. Vi er stolte over vores indsats og har haft nogle fantastiske år med de unge og vores gode medarbejdere. 

– Med nuværende regler og unge, som bliver mere udfordrende, har vi ikke troen på, at Kvadderkjær kan blive, som det var for år tilbage. Vi har derfor besluttet at stoppe med Kvadderkjær, men fortsætter med et andet projekt ”Surfgaarden”, der ligger i Stagstrup. Surfgaarden er et tilbud for veteraner med PTSD, hvor vi bruger surfing og kystnære aktiviteter som et led i behandlingen. Vi er kommet godt fra start og har allerede 6 veteraner boende, og nu udvider vi med flere pladser, så vi kan hjælpe endnu flere veteraner.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg