Kystvejen 1958

Hvis Liberal Alliance havde magten i Danmark…

…så ville Danmark ikke være markant anderledes end i dag. Vi ville stadigvæk have et velfærdssamfund, der tog sig af de svageste, og vi ville stadigvæk være et af verdens mest lige lande og stadig have et skattetryk højere end gennemsnittet. Således har Finansministeriet regnet på, at såfremt hele Liberal Alliances politik blev gennemført, så ville Danmark gå fra et skattetryk omkring de 49%, som er verdens højeste, til et skattetryk omkring de 42%, hvilket er lig med Sveriges skattetryk.

Men hvad skulle så laves om? Jo, først og fremmest skal vi væk fra ideen om, at flere penge altid er løsningen på alle problemer.

Vi ville skulle indstille os på, at børnehaver og plejehjem som udgangspunkt ikke var drevet af det offentlige, men snarere af private i forskellig afskygning. Samme ideal er i øvrigt, hvad den nuværende regering har turneret rundt med, så liberale er meget spændt på, om der nu sker noget eller det reelt bliver ved snakken.

Der er mange fordele ved konkurrence, og alle fordelene kommer brugerne til gavn, der som kunder kan vælge, tilvælge og fravælge. Den forandring som nogle vil opleve er, at uacceptabelt højt sygefravær, som findes nogle steder i den offentlige sektor, nok vil skulle forsvinde, eftersom det ikke forventes, at private vil kunne acceptere denne form for adfærd, hvor sygefraværet omkring Thy Rock pludselig stiger uforklarligt.

Vi vil også opleve et samfund, hvor lighedsmageriet er lagt i graven. Vi vil i højere grad fokusere på, at velfærd er noget, der gives i bunden af samfundet, mens alle vi andre sagtens kan klare os uden at være i kontakt med det offentlige i tide og utide. Bunden skal løftet i samfundet, men det betyder ikke, at toppen skal sænkes. At beskatte succesfulde menneskers adfærd er dybt skadeligt for hele samfundet, da succesfulde mennesker har det med at tiltrække og skabe flere jobs, mere velstand og derved endnu bedre muligheder for alle andre i samfundet.

Det skal som udgangspunktet være borgeren og ikke systemet, der sidder med styrepinden. Vi skal derfor bruge langt færre ressourcer på at tjekke op på, kontrollere og dokumentere, hvad alle offentligt ansatte sidder og arbejder med. De skal være faglige, og levere service, sådan så borgerne rent faktisk tilvælger dem (eller de private) – hele begrebet kvalitetskontrol er altså med andre ord noget, som borgerne sørger for via deres ønsker og tilvalg. Hvis et plejehjem er åbenlyst elendigt, så vil det ophøre med at eksistere, da det fravælges systematisk. På den måde kommer vi den råddenskab til livs som er visse steder i den offentlige sektor, hvor man uden konkurrence har kunnet levere ydelser langt under niveau – oftest pga. dårlig lokal ledelse.

Som en sidste ting vil Liberal Alliance gøre op med den meget komplicerede beskatning, der er på investering den dag i dag. Investering bliver et grundvilkår for alle mennesker i fremtiden, hvor folk gerne vil tidligt på pension, men omvendt lever meget længere (det var det Løkke italesatte i sidste valgkamp). Derfor skal dette system gøres konkurrencedygtigt med resten af verden, så vi ikke også her har verdensrekord i beskatning. Investering er en frihedsgenerator, hvor man med relativt få penge kan købe sig indkomst nok til at kunne gå på deltid – hvis man skulle ønske det. Frihed er vigtigt for alle liberale, og jo bedre vilkår privatinvestorer har i Danmark, jo nemmere bliver det for den enkelte at kunne skabe det liv, som den enkelte ønsker sig mest.

Og det er målet for alle os, der er liberale. Mest mulig frihed til alle.

En bette pram

Forfatter

  • Martin Berwald

    Lektor på EUC Nordvest og født og opvokset i Thy. Har i to omgange været opstillet til folketingsvalget i Thy for Liberal Alliance, men har ladet sig pensionere fra politikken for at hellige sig sin nyfødte søn

    Vis alle indlæg