Har Thybanen Thisted- Struer oprettet i 1882 en fremtid? Hvorfor kører DSB ikke længere her så? Din udsendte medarbejder prøvekører Thybanen

Arriva holder tiden! Undervejs gik der lidt kuk i annonceringen af næste station. Vi var for længst forbi Oddesund Nord, da den igen stod på skiltet. Sæderne er en smule for lodrette i ryggen - efter min smag.

Arriva gør det godt. Men man gør sig nogle tanker. DSB er ophørt med at køre på Thy-strækningen. Der er af og til en debat om nedlæggelsen af togbanen. Busser kan om ikke køre den samme vej, så dog fuldt ud erstatte togene.

Togets fordele:

Har toilet. Stillekupé (nogle, ikke alle). Der er fire borde i hver kupé, om hvilke der er god plads til madindtagelse, kortspil o. lign.. Man kan strække ben og gå lidt frem og tilbage. Toget kører altid direkte og hurtigt ind til og ud af centrum uden hensyn til trafikmængden på vejene. Toget har altid "forkørselsret". Toget kan sætte flere vogne sammen til belastningstidspunkter.

Bussens fordele:

Kan standse vilkårligt og samle op og sætte passagerer af overalt på ruten. Ruten kan ændres om nødvendigt. Fleksibilitet omkring antal afgange. Billigere kørsel, især hvis el-busser indfases. Billigere at "anlægge" i forhold til skinner.

I slutningen af 1800-tallet oprettedes banen mellem Thisted og Fjerritslev samtidig med banen fra Fjerritslev til Ålborg. Det økonomiske grundlag svandt ind, og banen blev nedlagt i 1969.

I 1960´erne havde man seriøse overvejelser om at anlægge en jernbane mellem Sjørring over Klitmøller til Hanstholm.

Tidligere borgmester, Kaj Kristensen, foreslog i 2010 at nedlægge Thybanen og samtidig opgradere hovedvej 11, og hans forslag skabte en del debat.

Fra december 2019 var det slut med direkte DSB-tog mellem Thy og København. Arriva overtager i december 2020 driften på hele strækningen mellem Struer og Vejle. DSB har ikke det fornødne antal togsæt, som kan køre på strækningerne med det nye signalsystem. Arriva har overtaget DSBs to afgange i hver retning, som DSB havde på Thybanen. Den giver åbenbart stadig overskud, og så længe bevares den. Arriva har koncessionen frem til 2030.

Arrivas togstrækninger koster operatøren,altså det offentlige, kroner 2,80 pr. kørt passagerkilometer i følge Jyllands-Posten fra 8. juni. I ovenstående eksempel vil en tur retur til Struer beløbe sig til 65 km*2 passagerer*2 ture*2,80= 728 kroner skal så føjes til billetprisen, i alt 826 kroner.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg