Der står en bænk lige uden for Super Brugsen på Frederiks Torv i Thisted. 

Cigaretskod udgør et stort affaldsproblem, når de smides på fortove, togperroner og i naturen. Cigaretfiltrene består af plastik, der nedbrydes til mikroplast. Filtrene gør ikke cigaretter mindre sygdomsfremkaldende.

Cigaretskod fylder i gadebilledet og i naturen.

Cigaretskod er små, men de udgør et problem, fordi der er så mange. Skod er antalmæssigt den mest udbredte form for affald i Danmark.

Ved siden af bænken og lige over for bænken er der TO skraldespande. En til skodder og en til øvrigt affald. Alligevel ses hundredvis af skodder på jorden under, ved siden af, over for, i nærheden af bænken.

Kære rygere! I kunne altså gøre meget for jeres image, hvis I alle gad smide skodderne i den dertil indrettede skraldespand! De fleste af jer gør det, men der er lige nogle enkelte, der ødelægger det for jer alle.

Skod har det med at være længe om at gå til grunde. Især dem med filter.

PS. Det er med vilje, at man kan se skyggen af fotografen.

Udenlandske undersøgelser vurderer, at ca. en tredjedel af alle cigaretskod bliver smidt i naturen og ender i miljøet – på gader, i afløb og i havet. Det er svært at tælle dem, man ikke ser. Man kunne godt her få indtrykket af, at her ligger de to tredjedele.