Foreningen Norden Thisted kunne omsider få lov af tante Corona at afholde generalforsamling. Den fandt sted på Galtrup Efterskole i strålende sommersol og -varme på årets sidste augustdag. En god og ikke uvigtig betingelse for fællesskab og samhørighed i Norden. Aftenen var i samarbejde med Grænseforeningen, der samtidig også havde deres generalforsamling. Bagefter holdt Jens Andresen fra Agtrup foredrag om sin slægt og brydningen mellem dansk og tysk. Foreningerne leverer på skift foredragsholder til generalforsamlingerne.

Enhver forening med respekt for sig selv er altid en smule nervøs for fremmødet til generalforsamlingen. Kommer der flere end bestyrelsen? Billedet viser dog generalforsamlingslokalet lige efter generalforsamlingen, som omkring en god snes engagerede thyboer lidt oppe i alderen deltog i.

Bestyrelsen lod sig dog ikke slå ud af, at Grænseforeningen havde flere deltagere i deres generalforsamling. De smilede blot lidt skævt, mens de tænkte på grænselandets ord "Viger ej ud af spor, for vi kender det ord, det har slet ingen hast for den, som tror"!

Der er ikke et overvældende overskud i foreningen. Et lille underskud på 1.000 kroner blev det til i 2020.
Men regnskabet viser også et stort forbrug af annoncer i de lokale ugeaviser med henblik på den bredere information: I 2020 var udgiften kroner 11.200, i 2019 knap 7.000. Derimod hænger udnyttelsen af den gratis Facebook lidt.
Måske vil bestyrelsen ændre på det. Et af forslagene fra salen var at pausere betalte annoncer år 2022 og så se, om det får indvirkning på deltagerantallet. Andre foreninger har samme overvejelser.
Til sammenligning: Kontingentindtægterne androg i 2019 kroner 7.847,- og i 2020 kroner 8.105,-

Covid 19 har haft stor indflydelse på aktiviterne, medgav formand Nora, her fotograferet på Store Torv under forsommerens markedsføring.

– Trods det har vi faktisk afholdt en del arrangementer, og det er især glædeligt, at antallet af medlemmer forekommer stabilt.

– Jubilæumsåret 2019 står for os som højdepunktet de senere år. Både økonomisk og mediedækningsmæssigt fik vi de nordiske flag til at blafre. Sådan en 100-års fødselsdag er ikke det værste, man har. Men ærgerligt med covid 19-tiden. Den har ødelagt meget og i hvert fald dæmpet en hel del. Nu er den forbi, og solen skinner!

Foreningen har nu 7 bestyrelsesmedlemmer; alle genopstillede modtog genvalg, ligesom Anette Bjørndal blev nyvalgt; der er i alt 122 personlige medlemmer og institutioner: To gymnasier, biblioteket, Hanstholm Friskole og Nordvestjysk Pigekor.

Thisted har fire venskabsbyer i Norden, afstandene ses på billedet.
Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Åland og Færøerne blev døbt ”Foreningen Norden” lige efter 1. verdenskrig 1919 og kunne derfor i april 2019 fejre sit 100-års jubilæum. I 1939 blev Thisted og Uddevalla venskabsbyer, og siden er Mosfellbær på Island, Loimaa i Finland samt Skien i Norge kommet med i samarbejdet.
Fredag den 24. maj 2019 blev fem nye træer – et fra hvert af venskabslandene – sat ned i den thyske muld langs Kystvejen i Thisted for på en og samme tid at fejre 100-års jubilæet i Foreningen Norden og 80-års jubilæet i venskabsbyerne, selv om den strengt taget ikke helt holder.
Området blev døbt “Nordens Lomme”.
Der er tale om en vortebirk, en hvidgran, en røn, en søjleenebær og en almindelig bøg. De fem træer repræsenterer venskabsbyerne Skien, Uddevalla, Mosfellsbær, Loimaa samt Thisted

– Hvad er Foreningen Norden for noget, Nora?
– Vi binder Norden sammen med de kulturværdier, vi har et fællesskab omkring vores velfærdssystem, der er meget ens i de fem lande, og det er meget vigtigt.

– Vi har en opfattelse af kunst og natur, der ligner meget hinandens. Frem for alt har vi en fælles demokratiopfattelse, der er særdeles kendetegnende for de nordiske lande.

– Det er tankevækkende, at USA sendte bud efter repræsentanter for Norden for omkring fem år siden for at høre nærmere om det der demokrati og den der velfærd.

– Vi har hjulpet hinanden omkring corona, fordi det ligger meget nærmere at hente hjælp hos hinanden frem for hos fjernere nationer. Göteborg bad om hjælp med ekstra sygeplejersker. På samme måde træder vi til, når der er større nationale naturkatastrofer såsom oversvømmelser.

– Sprogligt er der naturligvis en del udfordringer. Men det er også noget, vi arbejder på at løse.

– Det grønlandske flag hænger over os. Men I opererer med fem lande, ikke?

– Jo, Grønland, Færøerne og Åland er også med som selvstyreområder.

FORMÅL (fra hjemmesiden)

Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

HISTORIE

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreninger NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

Foreningen har to gange, i 1933 og 1934, været indstillet til Nobels fredspris.

Foreningen NORDEN fik en voldsom opblomstring efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes. Og på det tidspunkt gik foreningen fra at være en elitær til at være en bred folkelig forening.

Foreningen spillede en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, ligesom foreningen var primus motor i det arbejde, der førte til den nordiske pasunion, det fælles arbejdsmarked, socialkonventionen, sprogkonventionen og tankerne om et nordisk fællesmarked.

I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter ‘familien’ en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet.

Foreningen NORDEN er med sit historiske fundament også svar på nutidens og fremtidens udfordringer.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg