Vi har nogle flotte bygninger; vi har så meget. Først og fremmest nationalparken, dernæst cold hawaii og Statens Museum for Kunst samt det helt ny- og oprenoverede Museum Thy. Alligevel mangler vi tre ting. Det hele hænger nok sammen med affolkningen af Thy. Prognoserne viser et faldende befolkningstal for Thys vedkommende over de næste mange år, selv om det ikke ser så skidt ud som tidligere. Faktisk er affolkningen større andre steder i Danmark. Men det er stadig skidt. Hvis bare lyspunkterne Klitmøller, Vorupør og Thisted kunne brede sig til hele Thy …

Temmelig træls, DSB,

at der siden 2019 ikke længere kører direkte IC3-tog fra Thisted til hovedstaden. Ulrich kæmper, men forgæves …

Overordentlig træls, at Thisted Lufthavn

ikke kan fungere med almindelig trafik for eksempel til hovedstaden. Passagertallet havde været jævnt faldende siden 1979, hvor det toppede med ca. 52.000 passagerer, og da ruteflyvningen stoppede med udgangen af 2006 var der ca. 12.000 passagerer. Efterfølgende er driften overgået til Thisted Kommune som VFR plads. Det vigtigste aktiv i dag er SUN-AIRs flyværksted – samt selvfølgelig flyveklubben fra 1943.

Mega træls, at Holstebromotorvejen

ikke blev ført helt til Hanstholm. Det kunne få os thyboer til at tro, at vi geografisk var lige så meget værd som midtjyderne. Den åbnede 29. september 2018.

Det kunne altså være skønt med en tiltrængt udvidelse af vejnettet. Den kommer for rute 26´erens vedkommende, men det tager åbenbart hundrede år, og det bliver ikke en motorvej, blot en række overhalingsmuligheder i form af tre kørebaner på visse strækninger. Det viser trods alt en vis forståelse for, at det ikke nytter bare at sætte hastigheden op til 90, hvis man alligevel ikke kan overhale snegle-, kolonnefører- og lastbilbilisterne.

2023: Opgradering rute 26 Sallingsund-Hanstholm (0,7 mia. kr.), – men det forlyder ikke, hvornår den er færdig. Og det bliver ikke en motorvej.

Se så, hvad andre får:

Er sat i gang 2022 (pris i parentes): Kalundborgmotorvejen (1,9 mia. kr.) og Hillerødmotorvejen (0,9 mia. kr.)

Sættes i gang 2025: Motorvej over Limfjorden vest om Aalborg (7,0 mia. kr.)

Sættes i gang 2026: Frederikssundsmotorvejen (2,9 mia.), Næstvedmotorvejen (1,5 mia. kr.), motorvej langs rute 13 forbi Viborg (3,9 mia. kr.)  og motorvej Give-Billund (2,0 mia. kr.)