Uddeler Kaj Nielsen foran Kvickly på Frederikstorv. Foto Klaus Madsen. Billedet er formentlig fra 1973, hvor Kvickly Thisted åbnede og erstattede Vestergades Brugsforening, og findes som de andre fotos her på siden på Thisted Lokalarkiv. Kvickly blev Thisteds første egentlige varehus mere end en fødevarebutik og fik kæmpesucces i begyndelsen. Manglen på konkurrence var en af årsagerne. Da først andre fødevareforretninger lagde vejen forbi Thisted, gik det ned ad bakke for forretningen, især i 90´erne.

Kvickly lukkede og blev til det nuværende SuperBrugsen.

VESTERGADES BRUGSFORENING MED PERSONALE SIDST I 1920'ERNE

 Thisted, Vestergades brugsforening med personale sidst i tyverne. Fra venstre kommis niels chr. andersen, kommis ivar thomsen, kommis ivan søndergaard, der blev bosat i Randers, hvor han døde ì 1976. Lærlingen foran ham er niels jensen, nu repræsentant hos ìa.p.andersen & co.; sidst alfred fransen, der blev gift med en søster til fru andersen på landmandshotellet og bosat i København. Niels Jensen fortæller, at han som lærling kørte ud med korn til folks høns og kul til gruekedler, først med trækvogn, senere med budcykel. alt blev vejet ud i butikken – sukker, mel, sæbe. Arbejdstiden var lang, lørdag aften til kl. 10. Lønnen 6 kr. om ugen plus kost. Uddeler var valdemar christensen, formand for brugsforeningen niels hove, tingstrup. Niels Jensen var i forretningen til 1936 og begyndte to år senere hos autoforhandler a.p. andersen.

Kvickly – kassedame Jytte Sørensen, ca. 1975

Thisted Arbejderforening ca. 1970

Thisted Arbejderforening 17.06.1991, 125 års jubilæum. Busten af Sonne blev rejst i 1906, men i Viby – først i 1941 kom den til Thisted

Læg mærke til p-pladsen

Thisted, Kvickly, set fra oven. Foto- Tage Jensen. Årstal ukendt, formentlig begyndelsen af 70´erne. Thisted Lokalarkiv

1992: SuperBrugsen, Dagli’brugsen og LokalBrugsen opstår

Det sker, da de danske brugser med nye navne opdeles efter størrelse. SuperBrugsen ligger i centrum af byen, Dagli’Brugsen ligger mest i mindre byer mens LokalBrugsen får rollen som landdistrikternes brugs.