Alle billeder stammer fra Thisted Lokalarkiv

Hjardalvej 30. Thorsted, formentlig sidst i 1800-tallet.

Modtaget fra Anna RasK, Hjardalvej 24 i september 2005.

THORSTED FATTIGGÅRD 1900

05-08-2008 oplyser Kristian Visby:
Billedet viser “Spanggaard” (nu Sdr. Thorstedvej 22), der var fattiggård fra 1885 til ca. 1912. Billedet er fra slutningen af 1800-tallet. Ved folketællingen i 1890 boede der 14 fattiglemmer på gården, heraf fire børn under 14 år.

09-09-2013 Folmer Thorsø Christensen:

Det er korrekt, at der den 1. februar 1890, ved folketællingen blev registreret 4 børn boende på fattiggården.

Af disse børn, var en af dem min farmor, Christine Andersen og en anden min farmors bror, Anders Andersen.
Christine var på tællingsdagen 8 år og hendes bror 9 år – og begge blev registrerede som “Lemmer på Fattiggården”.
Både Christine og Anders opholdt sig stadig på fattiggården, da de blev konfirmerede.

En sørgelig historie var årsagen til, at de endte der:
Christine og Anders havde en storesøster, der som knap 4-årig bliver dræbt, da en møllevinge på Sjørring Mølle rammer hende.

Nogle få måneder senere, dør hendes mor af tuberkulose i en alder af 25 år.
Christines far gifter sig et års tid senere med en ny kvinde.

De får sammen 2 sønner, der begge dør inden de når et blive 1 år gamle.
Så dør faderens nye kone som 31-årig – af tuberkulose!

Her må filmen være knækket for faderen – der ikke har set eller haft, anden mulighed end at sende sine 2 børn, Christine og Anders, på fattiggården.

Christine klarer sig igennem, og bliver gift med min farfar Christen Jensen Christensen – kaldet “Kræn Bak” – i Nørhå(der har mistet sin første kone i barselsengen!)og får sammen med ham 13 børn (heriblandt min far, Christian “Bach” Christensen, Nørhå).
4 ud af flokken på 13, døde inden de nåede at blive 10 år gamle.

Også Christines bror Anders, klarer sig igennem, og dør i en høj alder i Odense.

Min farmor, Christine Andersen, blev født 16. maj 1881 i Sjørring By og Sogn og døde som 58-årig den 27. april 1940 i Nørhå Sogn.

Strandgade 1, datering: ca. 1932

Strandgade nr. 1 på hjørnet af Korsgade er en rest af en større købmandsgård, det høje hus fra 1899 i baggrunden er således på samme matrikelnummer. Selve hjørnehuset er fra sidste halvdel af 1800-tallet. Det var først efter havnens anlæg at købmandsgårdene i Strandgade fik ”butiksindretninger”’. Ejere af stedet var to af navnet Schütten, så Schjellerup, sidst N. Kabell, der døde 1941. Denne må i sine sidste år have lejet hjørnebutikken ud. Gartnerbutikken er fra de første år af 1930’erne.
05-07-2010 Else Meibom:
Jeg husker denne forretning som “Træskomanden”
Jeg boede på Østerbakken 7 frem til 1957

Forstør billederne