Sårup har noget af en udsigt

Sårup har noget af en udsigt

Det kan ikke diskuteres, at udsigten fra platformen i Sårup er enorm og enorm god!

Den særlige og karakteristiske natur

(Fra Nationalpark Thys hjemmeside)

En af de største attraktioner i Nationalpark Thy er efterårets brølende kronhjorte, når de kæmper om hindernes gunst. Det er næsten blevet en folkeforlystelse at følge slagets gang i det flade terræn neden for Sårupskrænten.
Uden for parringstiden danner hinderne store rudler, der på imponerende vis trækker i samlet flok gennem landskabet. I modsætning til mange andre steder i landet er krondyrene dagaktive på de store uforstyrrede klitheder.
Krondyr kan opleves hele året. Om foråret trækker dyrene ud på landmandens marker for at æde de friskgrønne afgrøder. I juni måned fødes kalvene. I brunsttiden fra sidst i august til oktober, er det en uforglemmelig oplevelse at høre kronhjortens ”urtidsbrøl”, når solen går ned i havet.
Det skønnes, at bestanden af krondyr i nationalparken ligger på ca. 700 dyr, hvoraf hovedparten i perioder holder til i den nordlige del af vildtreservatet. Rudler på over 200 dyr er ikke usædvanligt.

Fra udsigtsplatformen er det ikke sjældent at opleve både krondyr og traner samtidigt.
Tranen er ødemarkens fugl i Nordeuropa. I dag begrænses tranes udbredelse formentlig til lande og områder med tilstrækkelig ro. De er følsomme over for menneskelig færden. Oplever de for mange forstyrrelser, trækker de væk og forsøger at finde et andet sted til at slå sig ned. Flugtafstanden er stor. Kommer man meget tættere på end 1000 m i yngleområdet, så flygter de.
Nationalpark Thy er et af de steder i Danmark, hvor tranerne har bedst mulighed for at etablere sig og udvikle bestanden i fred og ro.
Indtil tidligt i 1800-tallet har tranen formentlig ynglet på mange jyske hede- og mosearealer, hvilket mange stednavne vidner om. Herefter gik det ned ad bakke og op til 1950 ynglede der stort set ikke traner i Danmark.
I nyere tid optrådte tranen første gang som ynglefugl i Hanstholm Vildtreservat i 1950-erne og helt frem til først i 1990-erne ynglede der kun et enkelt par her. Først fra 1997 begyndte tranerne også at yngle på hederne uden for Hanstholm Vildtreservat. Antallet af ynglefugle i Thy er stigende og omfattede i 2003 ca. 15 par, hvoraf de 11 par fandtes i det åbne klitlandskab. I dag skønnes det, at der er 25-30 par i Thy.

I den nordvestlige del at Tved Klitplantage er der opstillet et fugletårn på grænsen til reservatet. Det kan nås, ved at følge en en kvalitetsmærket vandresti, der samlet set er fire km. Tårnet er placeret ca midtvejs på ruten omkring 20 minutters gang fra parkeringspladsen i Sårup. Fra tårnet er der fremragende mulighed for, med en god kikkert, at overskue store dele af det allerhelligste i Hanstholm Vildtreservat. Og så er der adgang til tårnet hele året rundt.
Her kan man være heldig at finde tranen på rede, se kronhinderne med de nyfødte kalve og høre vadefuglen tinksmedens kald ”tif-if-if”. Alt sammen uden at forstyrre.

Kikkerten er nem at gå til og forstørrer pænt

Den er gratis at bruge! Tak for det, så man ikke skal stå og rode efter mønter i lommen. Hvem har længere mønter og sedler med sig?

Der er hjælpsomme råd til hundeejere og andre

… og så står Nordvestjyllands fornemste offentlige toilet til din rådighed lidt syd for p-pladsen!

Om forfatteren

Red.

Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.