Fødevare- butikker

Det korte af det lange: Kan en ekspedient, der skærer pålæg ud og lægger det på et stykke papir tillade sig at gøre det uden handsker? Kan en ekspedient, der tager dine kager ud af køledisken, tillade sig at tage dem uden handsker? Eller uden tang?

Er man sippet, hvis man synes, det ser ulækkert ud, når de bare tager den mad, man skal  have i munden, med de bare fingre?

Forestil dig

at du har valgt at købe 10 skiver hamburgerryg. Ekspedienten placerer hamburgeren i skæremaskinen, lægger et stykke papir neden under og skærer 10 stykker af. Hun samler dem sammen med fingrene og pakker papiret omkring. Derefter modtager hun en pengeseddel fra dig og giver tilbage.

Vil du have noget mod det?

hvad siger loven?

Fødevarestyrelsen:

 

21.1 Vask af hænder – hvornår

​​Personalet i en fødevarevirksomhed bør vaske hænder ofte, så de ikke spreder bakterier og virus via hænderne fra f.eks. svælg, sår, redskaber, råvarer og penge til fødevarerne.

Personalet i fødevarevirksomheder bør som minimum vaske hænder:

– Umiddelbart før en arbejdsproces.

– Efter ærinder uden for produktionslokalet.

– Efter toiletbesøg.

– Efter næsepudsning.

– Efter brug af handsker.

Nogle gange vil det være nødvendigt at stille krav om, at man vasker hænder og eventuelt også arme, f.eks. hvis man arbejder med både kød og grøntsager eller rå- og færdigvarer. Man bør også vaske hænder ved skift mellem rene og urene aktiviteter, f.eks. vask af toiletter og madlavning eller afhentning af varer fra lager til køkken.

Medarbejdere i institutioner bør også vaske hænder efter hjælp til personlig pleje, toiletbesøg, bleskift eller efter kontakt med opkast. Medarbejdere i institutioner, der passer syge børn eller andre med maveinfektioner, skal være særligt omhyggelige med den personlige hygiejne. Se også afsnit 21.4 Beklædning.

Det er også vigtigt at vaske hænder ofte, hvis man ekspederer i en fødevarevirksomhed og kommer i kontakt med både penge og fødevarer.

21.3 Brug af handsker

Selvom man har en god personlig hygiejne, vælger mange virksomheder også, at personalet bruger handsker eller tænger til at tage uemballerede fødevarer med, f.eks. i bagerbutikker. Det er dog ikke et generelt krav.

Hvis man bruger handsker, bør det være engangshandsker. Handsker, der bruges til at tage uemballerede fødevarer med, skal være egnede til kontakt med fødevarer. Dette skal fremgå af handskerne, af deres emballage eller af anden dokumentation. Hvis man genbruger handsker, skal man sikre, at de bliver vasket og holdt rene.

Brug af handsker kan ikke erstatte vask af hænder. Man kan godt sprede bakterier, selvom man har handsker på. Det kan derfor give en falsk tryghed at bruge handsker.

Mange virksomheder vælger at bruge handsker ved håndtering af fødevarer og at modtage penge uden handsker på. Det er en udmærket løsning, men der kan opstå en falsk tryghed, hvis ekspedienter glemmer at tage handskerne af, når de tager imod penge.

Den faglige konklusion må være, at der intet påbud om handsker findes.

Ekspedienten skal til gengæld overholde en streng og faktisk bestemmelse om at vaske hænderne.

Så når du står der og ser en ekspedient tage de kager eller det pålæg, du om lidt skal have i munden, kan du bare bede til rengøringsguden om, at han eller hun har husket at vaske hænder. Hvis vedkommen bagefter tager imod pengesedler, er den kritisk. For husker hun så – med butikken stuvende fuld af kunder – lige at vaske hænder – igen??

Problemet er tydeliggjort i Coronatiden. Her fik vi da tydeligt råd om, hvordan vi skulle beskytte os selv ved at undgå at sprede vira og andet. Mundbind og hyppig håndvask var midlet.

Men det behøver vi måske ikke mere?

Måske er det klap umuligt at arbejde med handsker på? Måske bør vi være mindre sarte og blot sørge for, at vores immunforsvar er tilstrækkeligt højt og stærkt. Det kan man jo fremme ved netop at spise fødevarer, andres hænder har været i berøring med.

Så bestem dig nu.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg