Thy er sagen

THY er i den grad smuk; hvorfor falder befolkningstallet så?

COWI har for Thisted Kommune udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2032. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at falde fra 43.826 personer primo 2017 til 40.710 personer primo 2032. Dette svarer til et samlet fald i indbyggertallet på -3.116 personer eller -7,1 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6,8 %

COWI har også undersøgt:

1. Fertiliteten er tilsyneladende højere i kommunen end på landsplan, idet der fødes flere børn her

2. Til gengæld er mortaliteten, dødeligheden, lidt højere i kommunen end på landsplan, når man sammenligner kurverne fra 2004 til 2016. Der er kun to år, hvor Thisted lå lavere end landsgennemsnittet.

Fraflytninger fra kommunen har i snit  for årene 2013 til 2016 været på 1661 og tilflytninger på 1612 i de fire år. Den tendens vurderer COWI vil fortsætte i de kommende år.  Fraflytninger har en del med unge mennesker at gøre, idet det er Ålborg og Århus, der modtager flest thyboer.

Generelt på landsbasis flytter folk fra de vestligste kommuner østpå.

Befolkningstallet falder mest for de 17-22årige, mens aldersgruppen 65-årige og opefter stiger. I alt vurderer COWI, at det samlede tal vil falde med 3.116 personer frem mod 2032. Thy vil således have 40.710 indbyggere i 2032.

Et område, der kan påvirke lysten til at flytte til Thy, er boligerne. Hvis de er nyere og moderne, er lysten måske større. Så nybyggeriet ved havnen kan være godt set af kommunalbestyrelsen?

Thyrapi er en tur i skoven

Thisteds smukkeste bygning: Det gamle Rådhus

Den blå Løber i flotte omgivelser

vinter, gamle dage, sommer

Vis os et bedre sted i danmark

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg