Mågekoncert

med Mogens Måge og Møgmågerne | Mågekoncert nr. 1

Hele musikkoret optræder, hver måge synger med sit næb

Mogens holder som dirigent øje med, at alle er i utakt

1. Den første ulempe med måger er deres totalt manglende musikalske evner.

2. Den anden ulempe er, at de kaster deres afføring, hvor det passer dem. Gerne i fuld fart hen over biler, bord-bænkesæt og børnelegeting

Det er mest sølvmåger, vi ser i bymæssig bebyggelse. De bygger reder på huse og stjæler din mad. Sølvmåger har i stigende grad svært ved at skaffe mad uden for byerne, hvilket afskaffelsen af de åbne lossepladser satte yderligere skub i.

Selvom det kan virke, som om der er masser af dem, er populationen faldende. Mågerne yngler med hanner og hunner i rederne, og fra januar til marts er det lovligt at ødelægge reder, æg og unger. Hvis du ellers kan komme op på de tag, de opholder sig på.

De er faktisk svære at udrydde.