I skak er kongen større end dronningen

… men, når dronningen falder, er der ikke langt igen for kongen, og når kongen falder, er det slut! Interessant med at stille et stort skakspil op på byens største torv her i sensommeren, hvor nutidens thyboer og turister og øvrige besøgende kan nyde nogle dejlige omgivelser uden parkerede biler …

Men sådan har det ikke altid været!

Alle sort-hvide billeder stammer fra Thisted Lokalarkiv

Store Torv i 1940érne

1958. Store Torv opførelsen af bankbygningen

Store Torv Bankbygning med urmagerbutik, National Forsikring, Storetorv, Thisted, 01 09 1966 Foto- Jens Steffensen

Store Torv ca. 1965. Shell Depot ved Poul Christensen Foto- Jens Steffensen