Alle billeder stammer fra Thisted Lokalarkiv

På dette luftfoto fra 1955 folder den sydligste sektor af havnen sig ud foran os.

Tre trafikårer forsvinder bort mod venstre. Først havnesporet, dernæst Gasværksvej, næsten identisk med den gamle kystlinie, og endelig Søndergade. Længere væk ses op mod Kirkegårdsvej og banegården den nu udjævnede kystskrænt. Helt til venstre er vi tæt på fiskerihavnen, og mellem sporene og Gasværksvej ligger oplag og småindustri som siden slutningen af 1800-tallet. Den næste ”kile” begynder med en sluttet firkantet gård. Det var her jernstøberiet havde til huse fra 1844 til det sidste jern støbtes 1883. I bygningen ud til Gasværksvej lå Ballins støbegodslager og her placerede Bonne senere byens første dampmaskine og lod den bl.a. på første sal trække maskiner, hvor 70-årige koner ”kradsede uld op”. Den lange bygning til Fjordstræde var selve støberiet og Bonnes direktørbolig ligger på hjørnet til Søndergade. Den næste bolig hen ad Søndergade var bygget til pigeinstitut i 1850’erne, men blev husket længe som lægebolig (”Tolderlunds hus”). Derefter det lille hospital fra 1785 og gasværket fra 1883 og sidst elværket fra 1906, dog bygget om flere gange siden.

Havnen nr. 4 helt henne ved Storegades udmunding viser allerede ved sin skæve grundplan sin alder.

Hertil kommer i den sidste menneskealder gebrækkeligheden, muren bugner og revner, men bliver dog stående som fløjhus for den værdifuldeste del af den gamle havnefront. Før havneanlægget lå her en bindingsværkslade, som så i 1840’eme blev afløst af denne bygning. I 1875 kom huset i skibstømrer Jens Roed Ottesens eje og han indrettede sig en beværtning her. Fra 1881 blev denne drevet af Martinus Jacobsen. Da han flytter beværtningen længere vestover, kalder han den ”Snorren”. Måske er det ham, der har bragt navnet med fra Aalborg havn, hvor en cafe med det navn var indrettet i det tidligere kogehus (maden ”snurrede” her). Også i Thisted lå kogehuset tæt ved nr. 4. Ottesen ejede bygningen til 1904, men da var hans interesser forlængst flyttet mod vest, hvor vi finder ham og sønnen Anton som fiskeeksportører. De næste grunde blev først bebygget i slutningen af 1800-tallet.
Men det lange hus, nr. 14, må omtales. Det er resultatet af købmand (og restauratør) J.A. Grønlunds opkøb af parceller i årene 1842-44 og huset stod stort set som nu. Grønlund var bagersøn fra Storegade, men begyndte for sig selv som købmand i bredeste forstand uden at vente på arven. Han drev paketfart på København og så altså også restauration. Efter hans død købte havnefoged J.P. KIøvborg bygningen og udvidede den noget.
Op mod hans vestgavl ligger et hus, der blev bygget 1848 af byens første havnefoged Chr. Madsen, der imidlertid få år senere blev ramt af en lammelse og sad syg i huset til sin død i 1868. Det var til dette hus ”Snorren” blev flyttet 1885. Hjørnehuset var til dette år en 1-etages, lille bygning, bygget 1814 af pramfører og værtshusholder Peder Tæbring, efterfulgt af sønnen, snedker Adrian Tæbring. Det er måske et navn fra disse tidligere ejere, der dukker op i de sidste årtier af århundredet, ”Havnecafeen Morsø”. Martinus Jacobsen køber imidlertid huset 1904 og slår det sammen med nabohuset – og ”Morsø” flyttede over i den tidligere skolebygning.

Frederiksgade, senere Asylgade, omkring 1895.

Postfører Carstensens hus nr. 28, – på hjørnet ved Søndergade. Dette hus blev købt af Thisted Kommune i 2010 og derefter revet ned. Til venstre læge Tolderlunds ejendom i Søndergade, der i 1800-tallet husede en privat pigeskole. Hospitalet, senere administration og frokoststue for Gasværket, ses mellem Tolderlunds ejendom og Gasværket. I baggrunden gasværkets skorsten. NB: Asylgade hed indtil ca. 1910 Frederiksgade. Gaden fik det nye navn, da Dr. Louises Asyl blev opført.
 
05-01-2016: Mikael Vandet, Thisted museum oplyser
Der kan læses om postfører Lauritz Thagaard Carstensen og læge Julius Tolderlund i bogen ” Det sidste hvilested – Kirkegårde og gravminder i Thisted” fra 2011.
 
Den ovale plade (skilt) midt på huset mellen etagerne angav, at Carstensen og hans hustru havde en kollektion af klasselotteriet.

Forstør billederne