Sigurd Zweistein

ønsker jer alle en behagelig og underholdende indgang til det nye år, men skal dog advare mod visse negative følger af nytårsaften.

Vi ved, der kan forekomme væskeindtagelser, der kolliderer med den såkaldte fornuft, og denne ekstraordinære tilførsel af forskellige stoffer, herunder alkohol, der nedenfor forklares af en nogenlunde ædru fysiklærer, kan forårsage uheldige bivirkninger.

Da det er enormt længe siden, at denne redaktør har befundet sig i samme prekære situation om ovenstående tegning tydeligt beskriver, skal det ikke udelukkes, at nutidens ungdom ikke længere indtager samme position, men blot anbringer maveindholdet, hvor der er plads og offentlig ro og orden.

En bænk kan være løsningen på balanceproblemer, der aktuelt ikke uden videre kan helbredes.

vigtigst

at bemærke, at alkoholholdig væske og bilnøgler er inkommensurable størrelser, der ikke på nogen måde må forefindes hos samme person på en sådan måde, at der både er for meget af det ene i maven og for meget af det andet i lommen.

Et godt tip er på forhånd at udpege transportløsningen efter festen for hinanden.

fysiklærer Holger Alkosen lirer sin viden af:

Alkoholerne inddeles i tre kategorier:

  • Primære alkoholer, hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der kun er bundet til højst ét andet C-atom, dvs. indeholder strukturen -CH2OH.

Generel formel for primære alkoholer:

  • Sekundære alkoholer, hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der er bundet til netop to andre C-atomer, dvs. indeholder strukturen >CHOH.

Generel formel for sekundære alkoholer:

  • Tertiære alkoholer, hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der er bundet til tre andre C-atomer. En tertiær alkohol indeholder atomgruppen COH.

Generel formel for tertiære alkoholer:

En alkohol med mere end én OH-gruppe kan falde inden for flere af ovennævnte kategorier. Et godt eksempel er glycerol, der indeholder tre OH-grupper – to primære og en sekundær. Alkoholer er meget svage syrer (svagere end vand) med en pKs på 24. Ved kondensation af en alkohol med en carboxylsyre, et anhydrid eller et syrechlorid dannes der en ester. Alkoholer er moderat stærke nukleofiler. Ved nucleofil substitution af et organisk halogenid med en alkohol dannes en ether. Under syrekatalyse kan alkoholer eliminere vand under dannelse af alkener. Tertiære alkoholer eliminerer hurtigere end sekundære, som igen er hurtigere end primære.

 

Skål!

Forfatter

  • Sigurd Zweistein

    Sigurd Zweistein stiftede THY.pt (dengang skulle det hedde Thyposten.dk) allerede i 1905. Men da man ikke havde internet dengang, blev det ikke til mere. Zweistein var langt forud for sin tid, idet landeendelsen dk heller ikke fandtes. Og slet ikke pt-endelsen. Billedet er taget under coronanedlukningen. Frisørerne måtte ikke ordne folks hår. Det ville skade folkesundheden, hævdedes det. Sigurd demonstrerer, hvorfor THY.pt er en relativ god netavis: Det arbejde tog sin begyndelse i starten af 1900-tallet og kulminerede i 1905, da han publicerede en række artikler i et tidsskrift for fysik. Blandt andet udgav han en artikel, der introducerede hans berømte formel: E=mc2. I kort form betyder formlen, at energi (E) og masse (m) kan bytte plads. Energi kan fastholdes i stof med en masse, og den energi kan senere udløses, nemlig i 2021 med fusionen mellem THYposten.dk og KlitPosten.dk, nu THY.pt. Sigurd er meget gammel, men kan stadig bruges på redaktionen! Han siger også, at E-et i ovenstående formel egentlig hører hjemme som sidste bogstav i hans efternavn. Han gider bare ikke lave det om.

    Vis alle indlæg