Ejvind Thomsen fortæller

om sine første fem leveår

     Erindring 1.

Afsked med oldemor i Lønnerup, den 26. sept. 1945, hvor jeg er knap 2 og et halvt år, husker jeg. Hun ligger i sengen og er døende, og jeg bliver lagt hen til hende kort tid, jeg vinkede til hende, da vi gik; har hørt jeg var hendes “kæledægge”, jeg bar tøj, som hun havde lavet af uld til mig, og som hun først havde kartet, – har også hørt min far stod meget højt hos hende, han havde helt sikkert arbejdet hårdt på gården hjemme hos sin mor, indtil han og min mor blev gift i 1942. Der købte de Østergaard i Skovsted, på modsatte side af Lønnerup fjord, så
han kunne se hjem. Oldemor var flyttet ind hos min farmor, da hun blev enke i en meget ung alder, kun 31 år med 6 børn, hvor far var den ældste, han var kun 9 år gammel da min farfar pludselig døde i 1923, kun 36 år, pga. tarmslyng, farfar var oldemors eneste barn.
Efter farmor var blevet enke, ansatte hun en bestyrer, der kunne køre gårdens bedrift, indtil far kunne tage over. Senere da far kom på højskoleophold i Ry, begyndte hans brødre at overtage driften af gården. Oldemor var en meget stor hjælp for farmor da hun blev alene med børnene; (jeg kan ikke helt gøre rede for oldemors ophold på gården, mener hun er flyttet ind, da farmor og farfar blev gift i 1913).
Oldefar – Peder Andreas Jepsen, rejste til Amerika, da oldemor var gravid med farfar.
Oldemor blev senere gift med Anders Kristian Larsen i 1890, han døde allerede 1893, så det var et kort ægteskab og må have været hårdt for oldemor.
Peder Andreas og oldemor var ikke gift.

Erindring 2.

Min bror bliver født 4. sept. 1946, – jeg er nu ca 3,5 år, og min far har lavet en gynge i en af båsene i stalden til mig, hvor jeg sidder og gynger mange gange, når far og mor malker. Der var 8 køer, som håndmalkedes, der kom først malkemaskine, efter jeg var begyndt i skolen, jeg blev oplært i at bruge malkemaskinen som ca. 7- 8 årig.

Lillesøster, far og lillebror

Gården

Erindring 3.

Husker tydeligt, jeg er meget sammen med min far, i stalden og marken, hvad enten der hakkes roer, eller laves andet markarbejde, mor har jo nok at lave inde og har jo også fået Thomas, hun hjælper med malkning og i marken bl.a.med roehakning.
Jeg kunne finde på at gemme mig i kornet, når jeg blev søvnig og træt, så blev der ledt og råbt, indtil jeg var fundet igen, efter en dyb søvn. Når far kørte med hestene, sad jeg mange gange på ryggen af en af dem. Det kunne være gået grueligt galt på et tidspunkt, da han glemte at få mig ned, inden hesten blev lukket ind i hestestalden, der var ikke plads over døren til mig på ryggen af hesten, da den gik ind og blev derfor skubbet af, hesten mærkede, at jeg faldt af, og trådte forsigtigt tilbage, henover mig, uden at træde på mig.

Erindring 4.

Til gården, var der et stort stykke eng, hvor der var meget græs, som køerne blev trukket ned på hver dag i sommersæsonnen. Der var så meget græs, at noget kunne blive til hø og bruges til vinterfodring, – det var kreaturerne helt vilde med, når de fik det om vinteren, hvor de ikke kunne komme ud.
Cirka 4-5 år gammel er jeg med min far nede i engen, hvor han slår det meget saftige græs med leen, som skal tørre og stakkes for at blive til hø, inden det bliver kørt hjem på høloftet, til vinterfodring.
Rundt om engarealet var der en meget smal “usynlig” dyb grøft, som græsset groede ind over, – grøften stod næsten altid fyldt med vand. Pludselig er jeg blevet væk, far har ikke set, hvor jeg er forsvundet hen, han slår jo græs med leen, men “gættede rigtigt og finder mig, halvt druknet”, stående på hovedet i den vandfyldte grøft! Han hiver mig op i benene og bliver ved med at ruske mig, indtil mine lunger er tømt for vand. Jeg kan huske, han ruskede mig meget længe, og det er jeg meget taknemmelig for i dag!

selvbinder

far med hest

Forfatter

  • Ejvind Thomsen

    Ejvind Thomsen er født i 1943 og opvokset i Skovsted på en gård. Hans barndom har for en stor dels vedkommende været knyttet til denne gård og det arbejdsfællesskab der, som han gennem sin barndom har bidraget særdeles meget til. Var produktionsleder 10 år på Hellesens og 20 år på Coloplast. Han spiller golf, cykler, går ture og i motionscenter.

    Vis alle indlæg