Der er uenighed om prisen på cigaretter. Lige nu er den hævet til kr. 60 pr. pakke, men mange ønsker den op på samme niveau som i Norge, hvor en pakke koster kr. 100.

I Folketinget erkender man, at prisforhøjelsen ikke har givet det forventede resultat. Tværtimod. De unge ryger som aldrig før. Og aldrig før er der så skarpe beviser for, at rygning er den ultimative dræber, når vi ser på antallet af døde i Danmark.

 • I Danmark dør omkring 14.000 mennesker om året på grund af rygning

 • Rygere lever i gennemsnit 10 år kortere end ikkerygere

 • Der dør over dobbelt så mange danskere af tobaksskader som af narkotika, alkohol, mord, selvmord, brand, AIDS og trafikulykker tilsammen

 • Hvert år dør der mellem 300 og 500 danskere på grund af passiv rygning – hvilket er flere, end der dør i trafikken

 • (Ifølg. SUNDHED.DK)

 • Hjerte- og karsygdomme, kræft og lungesygdomme er de hyppigste årsager til død som følge af rygning
 • Lungekræft er den form for kræftsygdom, som forårsager flest dødsfald både hos mænd og hos kvinder i Danmark, og det skønnes, at cirka 9 ud af 10 tilfælde opstår som følge af rygning
 • Tobaksrøg består af en kompleks blanding af mere end 4.000 forskellige kemiske stoffer. Mindst 50 af disse stoffer er kendt for at være kræftfremkaldende
 • Beregninger viser, at livslængden i gennemsnit er 7-10 minutter forkortet for hver cigaret, du ryger
 • Rygning fører til øget hyppighed af luftvejsinfektioner, åndenød og hoste
 • (Ifølg. SUNDHED.DK)

Den til enhver tid siddende regering samt det eller de partier, der har chance for samme, er bange for at forebygge, for det betyder stemmetilbagegang. Til gengæld vil mange politikere gerne helbrede, for det giver stemmefremgang.

Hvordan så det? De borgerlige og DF vil for eksempel ikke sætte prisen på cigaretter ret meget op. Det ville ellers betyde, at færre unge ville begynde at ryge, er rationalet. Antallet af rygende unge i Danmark er større end i andre lande. Politikerne vil ikke sætte prisen op, for det betyder, at der går meget længere end en valgperiode, inden man kan se resultatet. Sådan er det, når man skal forebygge.

Argumenterne er tit de samme. Hensynet til den evigt tilbagevendende grænsehandel står øverst, men ofte svinger de borgerlige over til også at bruge argumentet om den enkeltes frihed til selv at vælge. Eller drabelige historier om cigaretsmugling.

Socialdemokratiet prøver at helbrede ved for eksempel i sin tid at have forhandlet en lovgivning på plads til netop deres kernevælgere, at nedslidte mennesker skal have lov til uden lægeerklæring at gå lidt før på folkepension, den såkaldte Arne-pension. Det gav en øjeblikkelig fremgang i meningsmålingerne. For her kunne vælgerne mærke, at de tilgodeses her og nu og ikke engang i fremtiden. Igen får man fornemmelsen af, at politikerne fremsætter forslag, der kan gavne deres stemmetal. Om Mette Frederiksen kan beholde de gode stemmetal, vil vise sig, når den nuværende midterregering afholder folketingsvalg. Og ja, den har for god ordens skyld ikke ligefrem excelleret i at fremsætte populære lovforslag.

Spørger man eksperter, er der ikke tvivl om, at der er et problem i vores demokrati. Hvis politikere ikke tør foreslå det nødvendige af hensyn til frygten for at miste stemmer, er noget galt. Det skal blive spændende at se, om midterregeringen tør tage livtag med cigaretpriserne – og denne gang seriøse livtag!

 

Forfatter

 • Dennis Defekt

  Kværulantjournalist og meningsindehaver. Hans holdninger er ikke altid flot velbegrundede, men han giver ofte udtryk for centrale problemstillinger. Han demonstrerer engageret journalistik og meningshaveri, hvilket kan udløse en slags reaktion. Dennis påstår selv, han er borgerlig med venstreorienterede holdninger hen over midten. Han mener, at eksistens er et tvivlsomt begreb, hvorfor han er usikker på, om han i virkeligheden eksisterer.

  Vis alle indlæg