Flat Preloader Icon Et øjeblik …

Tag: ældre

Sådan fungerer Vågetjenesten i Thisted

Der er en stigende tendens til, at pensionister finder et arbejde. Ikke et arbejde i traditionel forstand, for det handler ikke om at tjene penge, men noget, der giver en anden mening. Der er masser af frivilligt arbejde på mange forskellige områder. Et af de mere alvorlige er vågetjenesten.

Læs mere

Har kommunen et ansvar for det sociale fællesskab også under coronaens åg?

Ifølge Ældre Sagen føler 50.000 ældre over 65 år sig ensomme. Omsat til almindelig snak betyder det, at der er alt for mange, der føler sig isolerede, som går rundt og er alene, som måske kan kalde sig udstødte eller i hvert fald forbigåede og under alle omstændigheder ikke er en del af det almindelige, sociale fællesskab. Coronaen har ikke gjort det lettere

Læs mere

Sådan starter en debat om fremtidens ældrepleje her i Thy

Thisted Kommune har afholdt borgermøde. Helt grundlæggende er det nødvendigt at lave ændringer på ældreområdet. Der er behov for, at vi ser på alderdommen og ældreplejen i Thisted Kommune med nye øjne. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at vi altid stræber efter de løsninger og tilbud, der sikrer thyboernes trivsel og giver øget livskvalitet.

Læs mere
Indlæser