Den tyske marines øverstkommanderende i Danmark, admiral Raul Mewis, inspicerer på billedet tropper i Hanstholm, formentlig under sin afskedsinspektion i januar 1943. Den lokale kommandant Hermann Schneider ses et par skridt bag ham med stålhjelm. Foto: Bunkermuseum Hanstholm

Kallerup-fundet fra 2019 er nu udstillet på det ny Thisted Museum. Efter at have været udstillet på både Nationalmuseet i København og British Museum i London. Foto: LOOP Architechts

Nu er Historisk Årbog Thy 2023 udkommet. Det skete i forlængelse af generalforsamlingen 21. november i Historisk Samfund Thy, der blev stiftet 1903, og som siden 1906 har udgivet årbogen. Redaktionen har i år bestået af Michael Riber Jørgensen, Jytte Nielsen, Svend Sørensen, Jens Andersen og Villy Dall.
Årbogens 168 sider indeholder 18 længere eller kortere artikler foruden beretninger og referater fra Historisk Samfund samt en oversigt over lokalhistorisk litteratur fra det seneste år. Så der er masser af læsestof til de lange vinteraftener. 13 af artiklerne kommer i forlængelse af arbejdet med at forberede udstillingerne i det ny Thisted Museum, som åbnede i sommer.

Bogen indledes med en artikel af museumsinspektørerne Marie Vang Posselt og Niels Algreen Møller om Kallerup-fundet fra 2019, som efter at have været udstillet på både Nationalmuseet i København og British Museum i London nu er vendt hjem til Thy. Det er blot et af de godt 300 genstande fra fund i Thy, der som danefæ tilhører Nationalmuseet, men som nu er udlånt til udstillingerne i Thisted, og om denne fejrede hjemkomst for fundene fra Thy skriver museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen.
Museumsleder Jytte Nielsen skriver om Jomfru Maria og Thisted med udgangspunkt i de forskellige udgaver af byens våben med Madonna og Jesus-barnet, og museumsinspektør Jens Andersen skriver historien om de to bygninger, som indgår i det ny Thisted Museum. Jernbanegade 15 var fra ibrugtagningen 1887 og frem til det tidligere forår 2006 hovedsæde for venstreavisen Thisted Amts Tidende, som 1970 skiftede navn til Thisted Dagblad. Nabogrunden, Jernbanegade 11 – for der har aldrig været noget nr. 13 – hørte med til det grundkøb, avisens stifter, Venstres politiske leder Christen Berg, gjorde 1882, da Thybanen var blevet åbnet. Men da huset var rejst, solgte han nr. 11 fra. I artiklen gennemgås den lange række af ejere og brugere, som ejendommen på grunden siden har haft.
Markant nyt på museet er, at den moderne industri nu også er kommet med, og i flere artikler fortæller museumsinspektør Michael Riber Jørgensen og journalist Villy Dall om den statslige egnsudviklingsstøtte, som gjorde det lokale industrieventyr muligt, og om virksomhederne. Det handler om dem, der flyttede til – Coloplast, Oticon og Hellesen – og nogle af dem, der opstod lokalt, herunder som to markante eksempler fiskehandels- og industrifirmaet Taabbel i Thisted og Hanstholm gennem fire generationer og om vinduesfabrikken Ideal Combi i Hurup, der i år har rundet de 50 år.

Også de folkelige bevægelser, der sammen med – eller i hvert fald samtidig med – Thylejren kom til Thy for et halvt århundred siden, har fået plads på det ny museum. I tilknytning hertil skriver historiker og antropolog Christina Gjørup Madsbøll om surf-miljøet i Klitmøller med udgangspunkt i virksomheden Klitmøller Rig Wear. Og Villy Dall tegner et personligt portræt af Preben Maegaard (1935-2021) som stifter af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Selv om Maegaards virksomhed for den vedvarende energi foldede sig ud over hele verden, lægger artiklen hovedvægten på de lokale samarbejder omkring biogas – udover på Maegaards fokus på udvikling og på tre gange, hvor Folkecenteret stod i nogle afgørende kriser, men som det overlevede ved ihærdig indsats.
Som en repræsentant for den del af udstillingerne på det ny Thisted Museum, der handler om Thisted by, skriver journalist Ivan Klarskov Nielsen om boghandler Carl E. Balleby, der i 40 år havde sin butik centralt beliggende på Store Torv. Genstande fra boghandlen er med i udstillingen. Men artiklen er i lige så høj grad et personligt portræt af Balleby – tegnet ud fra og rundt omkring Ballebys centrale position i forfatteren Maria Hellebergs roman ”Søstrene fra Thy”, herunder hans indsats i modstandsbevægelsen under den tyske besættelse 1940-45.
Foruden disse artikler, der sammen med mindre bidrag har forbindelse med de ny udstillinger, skriver tidligere museumsassistent Michael Vandet, at der nu er fundet et fotografi af Danmarks første kvindelige detektiv Martha Nielsen. Museumsinspektør Michael Riber Jørgensen og tidligere museumspædagog Svend Sørensen har bearbejdet konsul N. C. Andersens erindringer som 23-årig, skrevet under krigen 1864. Han giftede sig senere med forfatteren J. P. Jacobsens søster Marie og blev en betydelig borger i Thisted.
Ud fra en velbaret forhandlingsprotokol fra perioden 1842-61 giver historiker Knud Holch Andersen læserne et indblik i det gryende lokale folkestyre. Det begyndte under enevælden med valg til de regionale stænderforsamlinger 1834, og siden fulgte så amtsråd og sogneforstanderskaber 1841. Forfatteren har læst de beslutninger, der blev truffet af Hillerslev-Kåstrup Sogneforstanderskab med sognepræsten som formand og den tilhørende korrespondance. Forhandlingerne er ikke refereret. Væsentlige sagsområder er fattigforsørgelse, skolevæsen og sogneveje.
Tidligere gymnasierektor Finn Jorsal har været i arkiverne og skriver om den ledende socialdemokratiske politiker Hartvig Frisch’s betagelse af Hanstholm efter et første besøg 1917, og Jens Andersen fortsætter nu fra 2022-årbogen sine portrætter af de tyske kommandanter på fæstningen i Hanstholm under Besættelsen 1940-45, denne gang Hermann Schneider, som dog kun havde stillingen et halvt års tid 1942-43.

Klik for større foto

Dele af en runesten fra Ydby, som blev genfundet 2016, er nu udstillet på det ny Thisted Museum som en markant genstand i udstillingen ”Striden” om middelalderens Thy. Foto: Museum Thy

Boghandler Carl E. Balleby drev i 40 år forretning på Store Torv i Thisted. Her ses han i samtale med to unge kunder. Balleby var også en markant modstandsmand under Besættelsen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Preben Maegaards virksomhed for vedvarende energi strakte sig fra Sdr. Ydby ud over hele verden. 2003 blev han udnævnt til rådgiver for Kina. Privatfoto

Det ny Thisted Museum. Ejendommen Jernbanegade 15, til højre, var hovedsæde for Thisted Amts Tidende (fra 1970 Thisted Dagblad) 1887-2006. Ejendommen Jernbanegade 11 blev derimod solgt fra 1887 og har siden haft mange ejere og brugere. Foto: Museum Thy

Professionelle surfere fra mange dele af verden begyndte at dukke op i Klitmøller, hvor der blev skabt et unikt miljø. Her ses Matt Pritchard og Josh Stone fra USA med lokale Lars Petersen 1994 foran Windsurfing Klitmøller. Foto: Christian Taasti

Gennem fire generationer har familien Taabbel handlet med og forarbejdet fisk i først Thisted og siden Hanstholm. Her ses en collage af billeder fra produktionen i Hanstholm i 1980’erne. Reklamefotoer fra fabrikken

Forhandlingsprotokol for sogneforstanderskabet i Hillerslev-Kåstrup 1842-61. Protokollen rummer referat af de trufne beslutninger og afskrift af den tilhørende korrespondance. Foto: Klaus Madsen

Gennem 500 år har der været en nær forbindelse mellem Jomfru Maria og købstaden Thisted, i og med figuren Madonna med Jesus-barnet indgår i en lang række sammenhænge. Det ses i udstillingen på det ny Thisted Museum. Foto: Museum Thy

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg