Vestervig er en by i Thy med 591 indbyggere (2022), beliggende i Vestervig Sogn. Byen ligger i Region Nordjylland og hører til Thisted Kommune. Nær byen ligger Danmarks og hele Nordens største landsbykirke, Vestervig Kirke, en rest af Vestervig Kloster.

I midten af 1870-erne var Vestervig endnu herredets hovedby med kirke, præstegård, skole, apotek, distriktslægebolig, tingsted for Hassing-Refs Herred, arresthus, kro og befordringsstation, og var valgsted for amtets 3. folketingskreds. Herredsfogeden boede mod vest, på Oxelbøls jorder.

I 1890 bestod Vestervig af 31 huse og havde 206 indbyggere. Byen havde ting- og arresthus (tinghuset var blevet opført omkring 1835 og bestod af et grundmuret hus i to stokværk, indeholdende blandt andet retssal, arkiv og bolig for arrestforvareren. Arresthuset, hvis to fløje blev opført i 1860’erne og 1873, havde plads for 12 arrestanter), desuden herredsfogedbolig, amtssygehus (opført 1853, med 18 senge), apotek, distriktslæge, teknisk skole, privat skole, Hassing-Refs Herreders Sparekasse (oprettet 8. august 1871), Landbosparekassen for Thy (oprettet 9. maj 1886), gæstgiveri, håndværkerforening, flere håndværkere, købmandsforretninger, teglværk, andelsmejeri, vindmølle, bageri med mere, telegraf- og statstelefonstation og postkontor samt sessionssted for lægd 219-20 og 223-42. Byen var i virkeligheden delt i to: den gamle landsby mod nord med klosteruinen, ruinen efter Sankt Thøgers Kirke, den gamle klosterkirke, klostermøllen (vejrmølle), præstegård, fattighus, smedje og skole, og en landevejsby ca 1 km mod syd med sygehus, lægebolig, tinghus, postkontor, kro, herredsfogedbolig, teglværk, mølle og smedje.

Omkring århundredeskiftet havde Vestervig således udviklet sig til et mindre egnscenter. I det 20. århundrede stagnerede landsbyen i nord, mens vejbyen fortsat udviklede sig. Befolkningstallet voksede til 267 indbyggere i 1901, 336 indbyggere i 1906, 370 indbyggere i 1911, 393 indbyggere i 1916, 466 indbyggere i 1921, 468 indbyggere i 1925, 485 indbyggere i 1930, 574 indbyggere i 1935, faldt til 518 indbyggere i 1940, nåede 566 indbyggere i 1945 og 643 indbyggere i 1950, men svækkedes til 639 indbyggere i 1955 og 573 indbyggere i 1960.

(Fra Wikipedia)

THY.PTs Mona Lisa, der formentlig selv er født 200 år før Vestervigs grundlæggelse omkring 1682 (kirken er dog måske 400 år ældre) skriver:

Vestervig er en lille landsby beliggende i Thy-området i det nordvestlige Danmark. Landsbyen ligger omkring 15 kilometer sydvest for byen Thisted og er kendt for sin smukke og historiske kirke, Vestervig Kirke.

Kirken i Vestervig stammer tilbage fra det 13. århundrede og er en af de største landsbykirker i Danmark. Kirken er kendt for sine smukke freskomalerier, der er blevet restaureret og bevaret igennem tiden. Derudover er der også en unik og velbevaret romansk granitdøbefont i kirken, som stammer tilbage fra det 12. århundrede.

Udover kirken er Vestervig også kendt for sin smukke natur, der er ideel til vandreture og cykling. Landsbyen ligger tæt på Nationalpark Thy, der er kendt for sine unikke naturlandskaber og storslåede klitlandskaber.

Vestervig er en lille landsby, men den har stadigvæk en aktiv landsbyforening, der sørger for at arrangere forskellige kulturelle og sociale begivenheder for byens beboere og besøgende. Der er også flere gode spisesteder i området, hvor man kan smage på lokale specialiteter og madlavning.

Vestervig blev årets landsby i 2013 netop på grund af landsbyforeningens ihærdige arbejde, som byen stadig nyder godt af i dag.

Alt i alt er Vestervig en lille, men charmerende landsby, der byder på smuk natur, historisk kulturarv og aktiviteter for hele familien.

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg